Paketa juaj e Internetit ka përfunduar

Ju mund t ë vazhdoni të lundroni në Internet duke zgjedhur një nga opsionet më poshtë

Me paketat e Internetit mund të lundroni me shpejtësinë fantastike të Vodafone 4G.

Vazhdo lundrimin në Internet pa një paketë me shpejtësi të reduktuar.